">

Kadınlarda İdrar Kaçırma (Üriner Inkontinans) Tedavisi Uygulayan Doktorlar/Uzmanlar

İdrar kaçırma problemi kadınlarda sıklıkla görülür. İstemsiz olarak idrarın, idrar yolundan dışarı çıkması ile meydana gelen bu rahatsızlık için kadınlarda idrar kaçırma (Üriner Inkontinans) tedavisi uygulanır. Pek çok sebeple kadınlarda meydana gelen bu durum, gündelik hayatta can sıkıcı problemler yaratır. Tedavisi olan bu hastalığa en kısa sürede müdahale edilmesi, kadınların normal yaşantılarını aksatmadan devam edebilmelerini sağlar. 

Kadınlarda idrar kaçırma (Üriner Inkontinans) tedavisi ülkemizde sıklıkla rağbet görür ve devlet hastaneleri başta olmak üzere özel kurumlarda da gerçekleştirilebilir. İdrar kaçırmanın uzun vadede, hastayı birçok faaliyetten alıkoyması bu sorunu yaşayan hastaların geç kalmadan hekime başvurmalarını gerektirir.

İdrar Kaçırma Nedir?

İdrar kaçırma, her 4 kadından birinde görülecek kadar yaygındır. İnkontinans, idrar kaçırmanın istem dışı gerçekleşmesine verilen isimdir. Mesane içindeki basıncın kapanma basıncını açması ile birlikte idrar kaçırma meydana gelir. Farklı yaş gruplarındaki kadınlar, değişen sebepler ile bu hastalığı yaşayabilir. Hastalar, rahatsızlık ve utanç duyabilir. Ancak idrar kaçırmanın tedavi edilebilir bir hastalık olduğu unutulmamalıdır. 

İdrar kaçırmanın temel sebepleri arasında ilerleyen yaş, doğum (çok sayıda doğum yapma, zor doğum, iri bebek doğurma), diyabet, kabızlık, obezite, vs. yer alır. Gündelik hayatta kadınlar, egzersiz esnasında, yolculukta, ev işlerini yaparken, hapşırdığında,  öksürdüğünde, ağır eşyaları kaldırırken, yatar durumdan ayağa kalkarken ve hatta gülerken dahi idrar kaçırmanın gerçekleşmesi mümkündür. Kadınlar, hekim desteği almadan idrar kaçırmayı ped kullanarak ya da sık tuvalete giderek aşmaya çalışır.

İdrar Kaçırma Hangi Alan Bakıyor?

İdrar kaçırma, mesane bölgesi ile ilişkili olduğu için hastanelerin kadın hastalıkları ve doğum birimleri alanı ilgilenir. Bu tıbbi rahatsızlıktan mustarip olan hastalar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına başvurarak nihai çözüme ulaşabilir. İdrar kaçırmanın en büyük belirtisi idrar yapma hissi geldiği halde tuvalete yetişememek ve tuvalette iken idrarın tamamını boşalttığınızı hissedememektir. Tanı, hekim tarafından koyulur. 

Öncelikle hasta, muayeneye mesanesi dolu olarak gelmelidir. Daha sonra öksürür ya da ıkınır ve idrarı kaçırıp kaçırmadığı gözlemlenir. Ardından hastanın mesanesini boşaltması istenir ve kalan idrar miktarı ölçülür. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, vajina, mesane ya da komşu organlardaki sarkma oranını kontrol eder. İdrarı tutarken kullanılan pelvik taban kasları incelenir. Hastalar, günlük hayatlarının ne denli etkilendiğini ölçmek üzere form doldurur.  

İdrar Kaçırma Tedavisi Nedir?

Kadınlarda idrar kaçırma (Üriner Inkontinans) tedavisi hastanın durumu, hekimin tercihi ve hastalığın nedenlerine bağlı olarak değişir. En yaygın tedavi yöntemleri arasında konservatif tedavi, biofeedback, Kegel egzersizleri, ilaç tedavisi, FES, manyetik sandalye ve vajinal koniler yer alır. Aynı zamanda cerrahi yöntemlere de başvurmak söz konusu olabilir. 

Cerrahi metotlar arasında İğne ile Süspansiyon (Stamey,Pereya,Raz), Periüretral Madde Enjeksiyonları(Teflon, Slikon), Retropubik Süspansiyon (Burch,MMK), Periüretral Plikasyon Operasyonları(Kelly,Kennedy), Subüretral Süspansiyon (TVT,TVT Obturator, Vaginal Sling ve Yapay Sfinkterler bulunur. Doğru tedavi yöntemi, hekim tarafından belirlenir.

Kadınlarda İdrar Kaçırma (Üriner Inkontinans) Nedenleri

İdrar kaçırma, tipik olarak üç şekilde ortaya çıkar.

1. Stres İnkontinans (Stres Tipi): Ikınma, öksürme, zorlanma ve hapşırma benzeri karın iç basıncının artmasıyla birlikte meydana gelen idrar kaçırma türüdür. Sebepleri, birden çok doğum yapmaya bağlı olarak idrar yapma kanalı (üretra) ve mesane tabanının zayıflamasıdır.

2. Urge İnkontinans (Sıkışma Tipi): İdrar hissinin aniden gelmesi ve tuvalete yetişmeye çalışırken meydana gelen idrar kaçırma türüdür. Özellikle su ile temas halinde iken (örneğin bulaşık yıkarken) yaşanır. Bu tip idrar kaçırma, mesanenin dolarken ani olarak kasılması ile meydana gelir. Parkinson, diyabet, mulptip skleroz ya da demans başta olmak üzere kronik hastalıkların belirtilerinden biri olabilir.

3. Mikst İnkontinans (Karma): Diğer idrar kaçırma türlerinin bir arada yaşanmasını ifade eder.

Kadınlarda İdrar Kaçırma (Üriner Inkontinans) Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kadınlarda idrar kaçırma (Üriner Inkontinans) tedavisi hastalığında temelinde yatan sebeplere bağlı olarak belirlenir. Yaygın olarak 3 tedavi yöntemi kullanılır. Bunlar davranışsal, ilaç tedavisi ve cerrahi yöntemlerdir. 

a. Davranışsal tedavilerde geceleri sıvı alımı kısıtlanır, hasta obez ise kilo vermesi sağlanır. Kadınların yaşam tarzında değişikler yapması tavsiye edilir. Yalnızca belirli aralıklar ile idrar yapmaya odaklanılarak mesane eğitimi verilir. Aynı zamanda tuvalet yaparken mesanenin tamamının boşaltılması amaçlanır. Bu sayede refleks kontrolü güçlendirilir. Pelvik taban kasları da davranışsal tedavi yöntemi ile eğitilir. Kegel egzersizleri uygulanır.

b. İlaç tedavisinde hasta, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından belirlenen ilaç programını takip eder. Asetil kolin, mesanenin kasılmasını sağlar ve sinir hücreleri tarafından salgılanır. Bu etapta, hastanın idrar kaçırmasını önlemek için bu salgı bloke edilir. Böylelikle sıkışma azaltılır ve mesanenin kapasitesi artar. Antikolinerjik ilaçlar, hastaya büyük ölçüde yardımcı olur. İnkontinansın tedavisi, idrar kaçırmanın önüne geçen antidepresanların kullanılmasıyla yapılır.

c. Cerrahi tedaviler, vajinal yolda gerçekleştirilen operasyonları kapsar. Askı ameliyatları, en çok tercih edilen cerrahi operasyondur. Bu ameliyatın amacı, stres durumlarında idrar kaçırmayı önlemek ve bununla birlikte herhangi bir tıkanıklık yaratmadan mesane ile vücudun dışındaki idrar yolu desteklenir. 

Mesane kaslarına botoks (botilinum toksini) uygulamak da cerrahi tedaviler arasında bulunur. Mesanenin aşırı aktif olması halinde botoks ile kas aktiviteleri durdurulur. Bu sayede hasta, önemli oranda fayda görür.

Kadınlarda İdrar Kaçırma (Üriner Inkontinans) Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

Kadınlarda idrar kaçırma (Üriner Inkontinans) tedavisi öncelikli olarak hastanın kendisini daha iyi hissetmesini sağlar ve özgüvenini tazeler. İdrar kaçırma nedeni ile çok sayıda kadın, günlük aktivitelerini olması gerektiği gibi yerine getiremez ya da her hareketinde tereddüt eder. Etkin bir tedavi, bu durumu ortadan kaldırır ve endişe olmaksızın günlük hayata devam etme özgürlüğü tanır. Bu nedenle, idrar kaçırma problemlerini büyük ya da küçük ölçek fark etmeksizin yaşayan her kadın mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım almalıdır.

Bunlara ek olarak idrar kaçırmanın tedavi edilmesi ile birlikte ilerleyen dönemlerde meydana gelebilecek mesane sorunlarının önüne geçmek amaçlanır. İdrar kaçırma tanısı konulan hastalarda sırasıyla davranışsal ya da ilaç tedavileri denenir. Sonuç alınamazsa hekim, cerrahi tedavilerden yararlanmayı deneyebilir. Cerrahi operasyonlar, genel itibari ile kısa sürer ve ağrısız bir şekilde tamamlanır.

Kadınlarda İdrar Kaçırma (Üriner Inkontinans) Tedavisi Sonrası Süreç

Kadınlarda idrar kaçırma (Üriner Inkontinans) tedavisi ardından kadın hastalıkları ve doğum uzmanının tavsiyeleri, eksiksiz olarak takip edilmelidir. İdrar yollarında meydana gelebilecek iltihaplanmanın idrar kaçırmaya sebebiyet vermesi nedeni ile hijyene büyük oranda önem gösterilmelidir. İlaç tedavisi uygulanıyorsa hekimin söylediği dozları kaçırmamak kritik seviyede mühimdir.  

İdrar kaçırma için cerrahi tedavi yöntemleri uygulandığı takdirde operasyonun ardından bir süre ağır kaldırmamak, sportif faaliyetlere ara vermek ve yoğun tempodan kaçınmak gerekir. Hasta, deniz ya da havuza girmek için doktordan izin almalıdır. Operasyonun ardından hasta, kısa süre içerisinde iyileşmiş olarak rutinine dönecek duruma gelir. Kadınlar, üriner inkontinans tedavileri sayesinde yaşadıkları problemleri aşarak daha mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilirler. 


Kaynakça:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/urinary-incontinence/diagnosis-treatment/drc-20352814

{{translate('Yorumlar')}} ({{yorumsayisi}})

{{translate('Yorum Yap')}} / {{translate('Soru Sor')}}